PERBEZAAN DIANTARA LESEN CIDB DAN JUGA LESEN KEWANGAN MOF ?

Perbezaan antara lesen CIDB dan lesen kewangan MOF adalah penting bagi sesiapa yang

terlibat dalam industri pembinaan dan perkhidmatan kerajaan di Malaysia. Lesen CIDB adalah kelulusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) manakala lesen kewangan MOF dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). Walaupun kedua-dua lesen ini mempunyai peranan dalam membolehkan syarikat-syarikat menyertai projek-projek kerajaan, terdapat perbezaan yang ketara dalam syarat-syarat pemberian, bidang kuasa, dan keperluan pematuhan yang mungkin mempengaruhi pemilihan dan keberkesanan syarikat-syarikat yang melibatkan diri dalam industri tersebut. Dengan memahami perbezaan ini, syarikat boleh membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan jenis lesen yang sesuai dengan keperluan dan matlamat perniagaan mereka.

 

LESEN CIDB

Lesen CIDB merujuk kepada kelulusan yang diberikan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada syarikat-syarikat pembinaan atau kontraktor yang beroperasi di Malaysia. Lesen ini adalah satu-satunya kelulusan yang diperlukan bagi syarikat yang ingin meneruskan atau mengambil bahagian dalam projek pembinaan di negara ini. CIDB bertanggungjawab untuk membangunkan industri pembinaan negara dan meningkatkan standard, kecekapan, dan kebolehpercayaan dalam industri tersebut. Oleh itu, memiliki lesen CIDB menunjukkan bahawa syarikat tersebut memenuhi syarat-syarat dan standard yang ditetapkan oleh CIDB. Lesen CIDB biasanya dibahagikan kepada beberapa gred, seperti Gred G1 sehingaa G7 yang mewakili keupayaan dan saiz syarikat tersebut dalam melakukan projek-projek pembinaan. Setiap gred mempunyai had nilai projek yang berbeza yang boleh dilaksanakan oleh pemegang lesen tersebut. Selain itu, Lesen CIDB mempunyai tiga jenis sijil iaitu Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), dan Sijil Taraf Bumiputera (STB). Dengan memiliki lesen CIDB, syarikat dapat mengambil bahagian dalam tender dan projek pembinaan kerajaan serta swasta, yang membuka peluang perniagaan yang lebih besar dan juga meningkatkan kredibiliti syarikat di dalam industri. Oleh itu, bagi sesiapa yang beroperasi dalam bidang pembinaan di Malaysia, memiliki lesen CIDB adalah penting bagi kelangsungan perniagaan mereka.

 

LESEN KEWANGAN (MOF)

Lesen kewangan MOF merujuk kepada kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) kepada syarikat-syarikat yang ingin menyertai dalam perolehan kerajaan atau menjalankan perniagaan dengan agensi-agensi kerajaan di Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia bertanggungjawab untuk mengawal selia dan mengurus kewangan awam serta memastikan kecekapan dan ketelusan dalam perolehan kerajaan.Seterusnya, Lesen Kewangan (MOF) mempunyai dua jenis sijil iaitu Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera. Oleh itu, memiliki lesen kewangan MOF menunjukkan bahawa syarikat tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk terlibat dalam aktiviti perolehan kerajaan. Dengan memiliki lesen kewangan MOF, syarikat dapat mengambil bahagian dalam tender dan projek perolehan kerajaan serta menjalankan perniagaan dengan agensi-agensi kerajaan di Malaysia. Ini membuka peluang perniagaan yang lebih besar dan juga meningkatkan kredibiliti syarikat di dalam arena perniagaan kerajaan. 

 

PERBEZAAN CIDB DAN MOF

A. BIDANG KUASA

LESEN CIDB -  Memberikan kelulusan kepada syarikat-syarikat pembinaan atau kontraktor untuk terlibat dalam projek-projek pembinaan di Malaysia.

LESEN KEWANGAN MOF - Membolehkan syarikat-syarikat untuk menjalankan perniagaan dengan agensi-agensi kerajaan dan mengambil bahagian dalam perolehan kerajaan. Lesen ini melibatkan pelbagai jenis perniagaan, tidak terhad kepada industri pembinaan sahaja.

 

B. PIHAK YANG MEWUJUDKAN

LESEN CIDB - Diwujudkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

LESEN KEWANGAN MOF - Diwujudkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

 

C. KOD BIDANG

LESEN CIDB - Fokus kepada bidang pembinaan seperti paip, bangunan, landskap dan sebagainya

LESEN KEWAGAN MOF - Lebih umum seperti pembersihan, makanan, pembinaan, pakaian, kenderaan, perubatan, pertanian dan sebagainya.

 

Secara kesimpulanya, dengan memahami perbezaan antara lesen CIDB dan lesen kewangan MOF, syarikat dapat membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan jenis lesen yang sesuai dengan keperluan dan matlamat perniagaan mereka. Selain itu, syarikat dapat meningkatkan peluang perniagaan mereka dan memastikan pematuhan kepada undang-undang serta standard yang ditetapkan oleh badan-badan berwajib. Oleh itu, pemahaman terhadap perbezaan ini penting bagi syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri pembinaan dan perkhidmatan kerajaan di Malaysia.

 

Jika anda berminat untuk daftar Lesen CIDB atau Lesen Kewangan MOF boleh terus Hubungi kami atau anda berminat dengan info lanjut boleh mengikuti akaun FACEBOOK kami.