SYARAT PENDAFTARAN KAD HIJAU

Individu wajib berdaftar sebagai personel binaan berdasarkan syarat seperti berikut:

1). Memiliki dokumen pengenalan diri seperti

berikut:

     a) Kad Pengenalan Malaysia.

     b) Passport dengan permit kerja yang sah dari Jabatan Imigresen Malaysia.

     c) Pas IMM13P.

2). Berumur 16 tahun dan ke atas.

3). Mempunyai sijil keselamatan seperti:

     a) Kursus induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja di Tapak Bina (SICW);

     b) e-Learning Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja di Tapak Bina (eSICW);

     c) eSICW CIDB Holdings (eSICW CIDBH); atau 

     d) Sijil/passport keselamatan yang diiktiraf CIDB.

4). Melaksanakan kerja-kerja pembinaan.

5). Mematuhi undang-undang dan peraturan dari CIDB.

 

Nota:

Personel binaan dilindungi sehingga 70 tahun di bawah Pelan Perlindungan Personel Binaan Berkelompok CIDB. 

 

TEMPOH PENDAFTARAN 

1. Kad Pengenalan Malaysia:

  1. Tempoh pendaftaran adalah minimum, 1 tahun sehingga maksimum, 5 tahun bagi permohonan baru/pembaharuan. 
  2. Tarikh tamat pendaftaran adalah berdasarkan tarikh lahir pemohon.

2. Permit Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) / Pas Penggajian (EP):

      Tempoh pendaftaran adalah berdasarkan tarikh tamat permit.

3. IMM13P 

      Tempoh pendaftaran adalah berdasarkan tarikh tamat pas.