PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN LESEN MOF

 • NNS Business Management menawarkan servis kepada pelanggan yang ingin membuat pendaftaran dan pembaharuan lesen MOF.
 • Tempoh penggunaan lesen MOF adalah selama 3 tahun untuk pendaftaran dan pembaharuan.
 • Kami juga akan mendaftarkan akaun e-Perolehan dan memberikan sijil lesen MOF kepada anda setelah mendapat kelulusan permohonan. 
 • Antara servis yang kami tawarkan untuk MOF ialah Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dan menambah kod bidang.

KENAPA PERLU DAFTAR MOF

 • Syarikat boleh memasarkan produk dan perkhidmatan kepada Kerajaan Malaysian dan agensi Kerajaan jika telah berdaftar dengan MOF.
 • Menjalankan perkhidmatan dengan cara yang lebih mudah dan sistematik melalui amalan membida tender dan projek secara online. 
 • Mendapat pengiktirafan dari Kementerian Kewangan Malaysia.

KELEBIHAN MEMILIKI LESEN MOF

 • Syarikat yang memiliki lesen MOF boleh menyertai mana-mana tender atau sebutharga yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.
 • Syarikat akan lebih dipercayai kerana segala data atau maklumat syarikat telah didaftarkan dengan Kementerian Kewangan Malaysia. 
 • Mempunyai kredibiliti untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain sekiranya berdaftar secara sah di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. 

SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN

Terdapat dua jenis sijil yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan :

 • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat

 • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Kami adalah syarikat perunding dan pengurusan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan bagi menguruskan pendaftaran lesen syarikat. Tawaran sebut harga percuma dan menarik.

Sila Hubungi

 
019-335 0299