Daftar Kad Hijau CIDB

Permohonan Kad Hijau CIDB perlu menghadiri kursus keselamatan dan kesihatan pekerja (SICW) secara atas talian dahulu. Selepas selesai menjalani kursus, baru membuat pendaftaran Kad Hijau CIDB. Tempoh untuk mendapatkan Kad Hijau CIDB, CIDB bagi tempoh 60 hari untuk dapatkan Kad Hijau. Sementara tunggu Kad Hijau CIDB siap dan sampai, pelanggan akan diberikan pas sementara untuk digunakan.

JomKURSUSRENEWDAFTARKad Hijau Sekarang!

Menurut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Akta 520) 1994:

1. Pendaftaran Personel Binaan, Seksyen 33(1):

Seseorang tidak boleh terlibat, atau diambil, atau mengaku janji untuk terlibat, atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini.

2. Pemerakuan Penyelia Tapak Binaan dan Pekerja Binaan Mahir, Seksyen 33A(1):

Tiada penyelia tapak binaan atau pekerja mahir boleh terlibat atau diambil sebagai penyelia tapak binaan atau pekerja binaan mahir melainkan jika dia diakreditasi dan diperakukan oleh Lembaga dan memegang suatu perakuan yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawak Akta ini.

Kursus Kad Hijau (SICW)

Untuk memiliki kad ini seseorang diwajibkan mengikuti Kursus SICW (Safety Induction for Construction Workers) atau kenali sebagai Kursus Keselamatan Kad Hijau CIDB selama sehari. Ia memberi peluang yang baik kepada peserta mendapat pengetahuan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Personal Binaan

Dibawah Personel Binaan terdapat 6 Kategori. Antaranya :-
 1. Pekerja Binaan Am
 2. Pekerja Binaan Separa Mahir
 3. Pekerja Binaan Mahir
 4. Penyelia Tapak Binaan
 5. Pengurus Projek Binaan
 6. Mana-mana pekerja lain dalam industri pembinaan sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

Personal Binaan

Dibawah Personel Binaan terdapat 6 Kategori. Antaranya :-
 1. Pekerja Binaan Am
 2. Pekerja Binaan Separa Mahir
 3. Pekerja Binaan Mahir
 4. Penyelia Tapak Binaan
 5. Pengurus Projek Binaan
 6. Mana-mana pekerja lain dalam industri pembinaan sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

Kategori & Tred Personal Binaan

Kategori pekerjaan dan Tred personel binaan ditentukan seperti berikut:-

• Pekerja Binaan Am
• Pekerja Binaan Separa Mahir
• Pekerja Binaan Mahir
• Penyelia Tapak Binaan
• Pengurus Projek Binaan
• Mana-mana pekerja lain dalam industri pembinaan sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

1. Pelatih Binaan (Latihan praktikal di: Pusat Pengajian / Industri pembinaan)

2. Pekerja Binaan Am (Tidak mempunyai sebarang sijil kemahiran/ akademik.)

3. Pentadbiran (Mempunyai sijil akademik.)

4. Pekerja Binaan Separa Mahir (Tred kemahiran yang tidak tersenarai di Jadual Ketiga, Akta 520.)

5. Pekerja Binaan Mahir (Tred kemahiran yang tersenarai di Jadual Ketiga, Akta 520.)

6. Penyelia Tapak (Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Site Supervisor.)

7. Pengurus Projek Binaan (Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Project Manager)

Nota: Kategori pekerjaan diberikan berdasarkan kelayakan akademik dan kemahiran yang tertinggi.

Memudahkan kerja saya dalam memperbaharui kad CIDB, dan senang berurusan diatas talian tanpa beratur di kaunter. Mudah, cepat dan pantas..

Kami adalah syarikat perunding dan pengurusan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan bagi menguruskan pendaftaran lesen syarikat. Tawaran sebut harga percuma dan menarik.

Sila Hubungi

 
019-335 0299