DEFINISI KONTRAKTOR DAN KERJA PEMBINAAN

DEFINISI 'KONTRAKTOR'

Kontraktor merupakan seseorang yang

mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan. Kontraktor yang telah menyempurnakan apa-apa kontrak bagi kerja pembinaan atau telah menjalankan, menguruskan atau menyiapkan kerja-kerja pembinaan adalah disifatkan sebagai seorang kontraktor melainkan jika dibuktikan sebaliknya. 

 

DEFINISI 'KERJA PEMBINAAN'

Kerja pembinaan merujuk kepada perobohan, pembaharuan, pengubahsuaian, pembaikan, pemasangan, penyambungan, perombakan dan pembinaan.

 

  • Sebarang kerja yang membentuk bahagian yang penting adalah persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (i) hingga (v), termasuklah pemindahan tanah, penyelidikan dan pembaikan tanah, pembersihan tapak, pemulihan, peletakan batu asas dan penggalian.
  • Perolehan kelengkapan, bahan binaan atau pekerja, semestinya bagi mana-mana kerja yang dinyatakan dalam peranggan (i) hingga (v). 
  1. bangunan, bangunan besar, binaan, dinding, struktur, pagar, dinding atau cerobong sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya 
  2. menjalankan kerja pelabuhan, laluan kabel, terusan, jalan, atau padang terbang
  3. kerja pengawalan sungai, saliran atau tali air.
  4. kerja-kerja elektrik, air, mekanikal, gas, telekomunikasi atau petrokimia
  5. jejambat, empangan, jambatan, kerja tanah, takungan, salur najis, talian paip, pembentung, akueduk, syaf, terowong, pemacu atau kerja penebusgunaan. 

KESIMPULAN

Dalam kesimpulanya, kontraktor adalah individu atau entiti yang bertanggungjawab untuk melaksanakan atau menguruskan pelbagai jenis kerja pembinaan. Mereka menawarkan perkhidmatan seperti pemasangan, pembinaan struktur dan pembaharuan.

Sekiranya anda ingin mengetahui lagi pelbagai jenis informasi boleh mengikuti akaun facebook kami seperti yang tertera di bawah ⇓⇓

https://www.facebook.com/NNS.Management/