KATEGORI PEKERJAAN DAN TRED

Kategori pekerjaan personel binaan ditentukan seperti

berikut:

1. Pelatih Binaan 

Latihan pratikal di:

a) Pusat Pengajian 

b) Industri pembinaan 

2. Pekerja Binaan Am

Tidak mempunyai sebarang sijil kemahiran / akademik.

3. Pentadbiran 

Mempunyai sijil akademik.

4. Pekerja Binaan Separa Mahir 

Tred kemahiran yang tidak tersenarai di Jadual Ketiga, AKTA 520.

5. Pekerja Binaan Mahir 

Tred kemahiran yang tersenarai di Jadual Ketiga, Akta 520.

6. Penyelia Tapak 

Sijil Kecekapan Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Site Supervisor.

7. Pengurus Projek Binaan

Sijil Kecekapan Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Project Manager.

 

Nota: Kategori pekerjaan diberikan berdasarkan kelayakan akademik dan kemahiran yang tertinggi.

 

Sumber: Maklumat kad hijau