SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) CIDB

Penama SPKK adalah senarai nama individu yang

dipamerkan di atas SPKK dan hanya individu yang dinamakan tersebut sahaja dibenarkan untuk terlibat dalam Pengurusan / hal ehwal tender / kontrak. Syarat-syarat penama SPKK.

 

  1. Hanya pegawai-pegawai syarikat yang dinamakan di dalam SPKK dibenarkan untuk menandatangani dokumen kontrak syarikat dan mengambil dokumen tawaran.
  2. Hanya penama-penama dalam sijil yang boleh menghadiri lawatan tapak bagi kerja undi, sebut harga dan tender.
  3. Penama mestilah terdiri daripada Warganegara Malaysia.
  4. Sekiranya pekerja syarikat dilantik sebagai Penama SPKK, pekerja tersebut perlu mempunyai caruman KWSP / SOCSO bagi membukti beliau bekerja disyarikat tersebut.
  5. Maksimum 5 penama sahaja dibenarkan untuk satu SPKK.
  6. Seorang penama hanya boleh mempunyai satu syarikat sahaja yang memiliki SPKK yang masih sah pendaftaran.

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang info lanjut, boleh hubungi kami ⇓⇓

 

https://wa.me/60193350299 ( ALYA )

https://wa.me/60182401892 ( NADIA )